ZEEWATER IN DE KANALEN


‘Consider well the proportion of things’, Mark Twain


De zee zwelt naar binnen met een tong van zout.
Grasland verdwijnt en de wind komt harder. Hertekent de velden, de golven bergbruin. Wij verliezen grond.


Wilgen fluiten droog in een binnenoor,
een jaarring versnelt met de waterkracht.


Oogwandelaar worden en gehoorstenen vinden. En niet verzilten.


Nu niet verzilten.
Stroom af naar duifgrijs zoeter water.